واتساپ
مشاهده گالری تصاویر تگ مغناطیسی آیملز

تگ مغناطیسی دزدگیر خانه آیملز I2

این تگ مغناطیسی (RFID) فقط با دستگاه دزدگیر منزل آیملز کار می کند. وظیفه این تگ غیر فعال کردن دستگاه بدون نیاز به رمز یا دسترسی داشتن به نرم افزار و ریموت کنترل به صورت محدود می باشد. هم چنین این تگ ها قابل نام گزاری هستند.

تولیدکننده

محصولات مرتبط