واتساپ
مشاهده گالری تصاویر ریموت کنترل آی ملز

ریموت کنترل آیملز

imelz-r1-remote

ریموت کنترل آی ملز به جهت فعال، غیرفعال کردن دستگاه مرکزی دزدگیر آی ملز استفاده می شود. هم چنین کلید هشدار فوری و فعال سازی قابلیت حفاظت خانگی نیز بر روی این ریموت کنترل تعبیه شده است.

تولیدکننده

محصولات مرتبط