واتساپ

سنسور شکست شیشه آیملز

2,410,000 ریال

imelz-gt126-glass-break-sensor

سنسور شکست شیشه، حساس به صدای شکسته شدن شیشه می باشد. با پخش صدای شکست شیشه در محیط این سنسور فعال می شود و سیگنال هشدار را به دستگاه مرکزی دزدگیر ارسال می کند. دزدگیر آی ملز با شما تماس گرفته و آژیر می زند.

تولیدکننده

محصولات مرتبط