واتساپ

سنسور حرکتی وزنی بیسیم آیملز

8,500,000 ریال

سنسور 2گانه

تشخیص حیوان تا 25 کیلوگرم

زاویه تشخیص 110 درجه

طول تشخیص 8 متر

تولیدکننده

محصولات مرتبط