واتساپ

مشتریان آیملز که از طریق وبسایت محصول خریداری مینمایند میبایست کارت ضمانت داخل بسته دزدگیر خودرا تا پایان مدت گارانتی حفظ و نگهداری نمایند. ضمانت فقط شامل دستگاه های اصلی بوده و لوازم جانبی شامل گارانتی نمیگردد. انتقال دستگاه جهت استفاده از خدمات گارانتی به مراکز خدمات و برگشت آن به عهده خریدار است و میبایست در بسته بندی اصلی خود به همراه کارت گارانتی ارسال شود تا شامل خدمات گارانتی گردد. در طول مدت گارانتی چنانچه کالای معیوب دیگر تولید نگردد کالای هم ردیف جایگزین و یا در قبال دریافت ما به التفاوت کالایی با مدل بالاتر تحویل میگردد. مسئولیت بسته بندی اصلی بدون لوازم جانبی جهت ارسال استفاده گردد.

موارد ابطال گارانتی

دستگاهی که خارج از پروسه گارانتی باز و تغیر دستکاری شده باشد شامل گارانتی نمیباشد ضمانت دستگاه محدود به عیوب ناشی از ساخت بوده و شامل ایرادات ناشی ازبلایای طبیعی و یا حوادث متقربه،ضربه،آتش،شکستگی،خراشیدگی و... نمی باشد. نواسانات برق بکارگیری اداپتورهای متفرقه، استفاده نادرست ( عدم استفاده از شرایط مندرج در دستورالعمل نگهداری و کارکرد ) دستکاری،تنظیم و تعمیر توسط افراد غیر مجاز نمی باشد .جهت استفاده از ویژگی های خدمات پس از فروش ، نگهداری رسید خدمات الزامیست . زیرا دارنده آن صاحب کالا یا نماینده وی محصوب میشود .بررسی تطابق شرایط گارانتی با وضعیت فعلی دستگاه مشتری در طول مدت گارانتی به عهده کارشناسان شرکت می باشد .درخواست گارانتی خود را به خدمات پس از فروش اطلاع دهید .

با شماره تماس تلفن 52857 داخلی 2 تماس بگیرید .

یا به آدرس ایمیل Info@narvanmarket.com با ذکر مشکل ایمیل بزنید .